facebooklikebutton.co

ARTIKEL

 • Kisah Elite Muhammadiyah yang Menyeberang ke Ahmadiyah Lahore

  Kisah Elite Muhammadiyah yang Menyeberang ke Ahmadiyah Lahore

  tirto.id — Polemik keras pernah menerpa internal Muhammadiyah pada kurun 1924-1929, atau tak lama usai K.H. Ahmad Dahlan wafat. Muhammadiyah saat itu diketuai K.H. Ibrahim, saudara ipar Ahmad Da...

 • Mengendalikan Diri

  Mengendalikan Diri

  Dalam mengarungi samudera hidup dan kehidupan, manusia tak lepas dari adanya hambatan, rintangan maupun tantangan. Dalam menghadapi itu semua, sikap seorang muslim selayaknya berpegang pada pedoman ya...

 • Mengapa Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Tidak Populer Sebagai Tokoh Pembaharu?

  Mengapa Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Tidak Populer Sebagai Tokoh Pembaharu?

  Bagi mereka yang membaca buku-buku sejarah perkembangan pemikiran Islam dan sejenisnya, tentu mengenal nama Sayyid Ahmad Khan sebagai salah seorang tokoh pembaharu. Ia lahir di Delhi, India, pada tahu...

 • Bai’at dan Kemenangan Islam

  Bai’at dan Kemenangan Islam

  Jika di Barat Islam adalah agama yang disalahpahami (the misunderstanding religion), maka di Timur, termasuk di Indonesia, Ahmadiyah adalah gerakan yang disalahpahami (the misunderstanding movement). ...

 • Kyai Sabitun, Agama dan Gerakan Transformasi Sosial

  Kyai Sabitun, Agama dan Gerakan Transformasi Sosial

  Kyai Sabitun adalah sebuah anomali barangkali. Ia menjadi pertemuan dari dua hal yang orang zaman sekarang mungkin anggap sebagai hal yang sangat berseberangan. Seandainya Kyai Sabitun lahir di zaman ...

 • 7 Kunci Kesuksesan Hidup berdasarkan Surat Al-Fatihah

  7 Kunci Kesuksesan Hidup berdasarkan Surat Al-Fatihah

  Untuk mencapai keberhasilan hidup di dunia dan akhirat, kita dapat mengacu pada tujuh ayat yang terkandung dalam surat Al-Fatihah. 1. Dengan nama Allah, Yang Maha-pemurah, Yang Maha-pengasih. Ayat ini...

 • Menyikapi Istidraj

  Menyikapi Istidraj

  Di dalam Surat At-Taubah ayat 55 Allah SWT berfirman: “Maka janganlah harta dan anak-anak mereka membuatmu kagum. Sesungguhnya maksud Allah dengan itu adalah untuk menyiksa mereka dalam kehidupan duni...

 • Islam dan Kemerdekaan Jiwa

  Islam dan Kemerdekaan Jiwa

  Di dalam peningkatan kualitas kejiwaan manusia, Islam lebih menitikberatkan kepada masalah Kemerdekaan Jiwa. Artinya, Islam membebaskan manusia untuk hidup bebas dengan segala kekuatan yang dimilikiny...

 • Ruh Shalat

  Ruh Shalat

  Oleh: Fathurrahman Irshad — Ternyata SHALAT bukan hanya merupakan “kewjiban” yang wajib kita kerjakan saja, melainkan merupakan “Jalinan Cinta Kasih” antar sesama manusia...

 • Isra’ Mi’raj: Mukjizat Imani dan Konsep Pembentukan Ruhani Manusia

  Isra’ Mi’raj: Mukjizat Imani dan Konsep Pembentukan Ruhani Manusia

  Isra’ Mi’raj, adalah perjalanan Nabiyulah Rasulullah Muhammad saw. yang terjadi dalam satu malam, dari Masjidil-Haram di Mekkah ke Masjidil-Aqsa di Al-Quds, dan/atau perjalanan ke Sidratul Muntaha, ya...

Pendidikan Agama yang Membebaskan

”Bu, Tuhan-nya orang Kristen itu kok kayaknya lebih ramah, lebih bersahabat dan lebih wellcome ya Bu. Kenapa ya? Kalo Gusti Alloh kita tuh kayaknya jauuuh banget, galak dan suka ngancem-ngancem….” Oleh: Anis Farikhatin | Guru Pendidikan Agama Islam di SMA PIRI 1 Yogyakarta Suatu ketika salah seorang siswa menyatakan kepada ... Read More »

Pendidikan Kesehatan dan Reproduksi di Tengah Tantangan dan Harapan

Sementara itu masyarakat dan para orang tua bersikap kurang peduli dan masih menganggap masalah kesehatan reproduksi dan seksualitas sebagai masalah yang tabu untuk dibicarakan. Tidak terkecuali para tokoh agama. Dalam masyarakat Islam menyelesaikan persoalan remaja lebih sering menggunakan pendekatan fiqih (hukum) yang menghakimi dari pada memberikan bimbingan, arahan yang bersifat ... Read More »

Menjadi Sahabat Murid yang Rendah Hati

Untuk membentuk karakter siswa, seorang guru tidak cukup melakukan proses transformasi, tapi harus melalui proses transaksi nilai hingga intertransformasi. Dengan demikian guru hadir di kelas tidak sekedar fisiknya ataupun pikirannya, tetapi ia juga hadir dengan segala yang ada padanya; fikirannya, sikap, ucap serta perilakunya. Oleh: Anis Farikhatin | Guru Pendidikan ... Read More »

Upaya Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama

Dalam perspektif  andragogi, pendidikan  merupakan proses humanistic. Demikian pula  dengan proses belajar  dan pembelajaran tercakup pula dalam proses pemanusiaan manusia. Oleh karena itu kegiatan pendidikan dikembangkan sebagai proyeksi humanisasi. Dengan demikian dalam pemilihan metode, tidak hanya mempertimbangkan ketepatan metode tersebut  untuk tujuan materi ajar, tetapi juga moralitas pendekatan tersebut  dalam ... Read More »

Menyoal Peran Afektif Pendidikan Agama

Harus diakui memang, seiring dengan laju perkembangan zaman, dunia pendidikan (tak terkecuali pendidikan Agama) dinilai sering terlambat merespons persoalan kekinian yang menjadi kebutuhan anak didik. Padahal agama baru akan bernilai fungsional jika ia mampu berdialog/bernegosiasi dengan realitas kehidupan. Oleh : Anis Farikhatin | Guru Pendidikan Agama Islam di SMA PIRI ... Read More »

Pendidikan Agama Berbasis Pengalaman

Peran dan fungsi pendidikan di tengah arus perubahan meniscayakan adanya perubahan paradigma dan performa para pelaku pendidikan (baik formal, non formal, informal dan juga media)  baik dari segi orientasi, isi maupun metodologi. Tantangan besar yang mendesak harus dihadapi saat ini adalah menyiapkan model pembelajaran, termasuk pendidikan  agama yang bisa menyediakan ... Read More »