a man in gray suit covering his face

Famadza ba’da Ramadhan?

Kita bersyukur ke hadirat Allah, karena telah diberi kesempatan untuk melalui Bulan Ramadhan di tahun 1444 Hijriyah sembari menyelenggarakan berbagai rangkaian ibadah seperti puasa, tahajjud, tarawih, tadarus, zakat, i’tikaf, dlsb Ramadhan yang p

Selengkapnya
monochrome photo of quran

Bagaimana dan bilamana Qur’an Suci diturunkan?

Pada umumnya, para ulama Islam mengajarkan bahwa sumber agama Islam itu ada empat, yaitu Qur’an, Sunnah, Ijma’ dan Qiyas. Qur’an dan Sunnah (Hadits) disebut sebagai al-adillatul-qat’iyyah (dalil yang mutlak benar), sedangkan ijma’ (kesepakatan pe

Selengkapnya
photo of person praying indoors

Fiqih I’tikaf

Kata i’tikaf berasal dari kata ‘akafa artinya “senantiasa berkemauan kuat untuk menetapi sesuatu atau setia kepada sesuatu” (LL). Secara harfiah, kata i’tikaf bermakna tinggal di suatu tempat. Tetapi dalam terminologi syariat Islam, kata i’tikaf

Selengkapnya
person counting cash money

Arti Zakat dalam Islam

Dalam terminologi Islam, zakat artinya adalah sedekah wajib. Kadang-kadang juga, dalam hadits, zakat hanya disebut shadaqah. Istilah zakat berasal dari kata zaka, artinya “tumbuh dengan subur.” Makna lain dari kata zaka, seperti halnya digun

Selengkapnya