facebooklikebutton.co

ARTIKEL

 • Kisah Elite Muhammadiyah yang Menyeberang ke Ahmadiyah Lahore

  Kisah Elite Muhammadiyah yang Menyeberang ke Ahmadiyah Lahore

  tirto.id — Polemik keras pernah menerpa internal Muhammadiyah pada kurun 1924-1929, atau tak lama usai K.H. Ahmad Dahlan wafat. Muhammadiyah saat itu diketuai K.H. Ibrahim, saudara ipar Ahmad Da...

 • Mengendalikan Diri

  Mengendalikan Diri

  Dalam mengarungi samudera hidup dan kehidupan, manusia tak lepas dari adanya hambatan, rintangan maupun tantangan. Dalam menghadapi itu semua, sikap seorang muslim selayaknya berpegang pada pedoman ya...

 • Mengapa Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Tidak Populer Sebagai Tokoh Pembaharu?

  Mengapa Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Tidak Populer Sebagai Tokoh Pembaharu?

  Bagi mereka yang membaca buku-buku sejarah perkembangan pemikiran Islam dan sejenisnya, tentu mengenal nama Sayyid Ahmad Khan sebagai salah seorang tokoh pembaharu. Ia lahir di Delhi, India, pada tahu...

 • Bai’at dan Kemenangan Islam

  Bai’at dan Kemenangan Islam

  Jika di Barat Islam adalah agama yang disalahpahami (the misunderstanding religion), maka di Timur, termasuk di Indonesia, Ahmadiyah adalah gerakan yang disalahpahami (the misunderstanding movement). ...

 • Kyai Sabitun, Agama dan Gerakan Transformasi Sosial

  Kyai Sabitun, Agama dan Gerakan Transformasi Sosial

  Kyai Sabitun adalah sebuah anomali barangkali. Ia menjadi pertemuan dari dua hal yang orang zaman sekarang mungkin anggap sebagai hal yang sangat berseberangan. Seandainya Kyai Sabitun lahir di zaman ...

 • 7 Kunci Kesuksesan Hidup berdasarkan Surat Al-Fatihah

  7 Kunci Kesuksesan Hidup berdasarkan Surat Al-Fatihah

  Untuk mencapai keberhasilan hidup di dunia dan akhirat, kita dapat mengacu pada tujuh ayat yang terkandung dalam surat Al-Fatihah. 1. Dengan nama Allah, Yang Maha-pemurah, Yang Maha-pengasih. Ayat ini...

 • Menyikapi Istidraj

  Menyikapi Istidraj

  Di dalam Surat At-Taubah ayat 55 Allah SWT berfirman: “Maka janganlah harta dan anak-anak mereka membuatmu kagum. Sesungguhnya maksud Allah dengan itu adalah untuk menyiksa mereka dalam kehidupan duni...

 • Islam dan Kemerdekaan Jiwa

  Islam dan Kemerdekaan Jiwa

  Di dalam peningkatan kualitas kejiwaan manusia, Islam lebih menitikberatkan kepada masalah Kemerdekaan Jiwa. Artinya, Islam membebaskan manusia untuk hidup bebas dengan segala kekuatan yang dimilikiny...

 • Ruh Shalat

  Ruh Shalat

  Oleh: Fathurrahman Irshad — Ternyata SHALAT bukan hanya merupakan “kewjiban” yang wajib kita kerjakan saja, melainkan merupakan “Jalinan Cinta Kasih” antar sesama manusia...

 • Isra’ Mi’raj: Mukjizat Imani dan Konsep Pembentukan Ruhani Manusia

  Isra’ Mi’raj: Mukjizat Imani dan Konsep Pembentukan Ruhani Manusia

  Isra’ Mi’raj, adalah perjalanan Nabiyulah Rasulullah Muhammad saw. yang terjadi dalam satu malam, dari Masjidil-Haram di Mekkah ke Masjidil-Aqsa di Al-Quds, dan/atau perjalanan ke Sidratul Muntaha, ya...

Ahmadiyah di mata NU

Apakah mayoritas umat Islam di Indonesia memusuhi Ahmadiyah? Tidak benar, kalau benar mereka takkan hidup di sini sejak tahun 1920- an. Benar kalau mayoritas umat Islam di Indonesia berbeda dalam beberapa poin ajaran dengan Ahmadiyah tapi berbeda bukan berarti memusuhi. Namun hal yang berkaitan dengan ibadah-ibadah mahdlah, hal yang “al-ma’lum ... Read More »

Agama Bukan Alat Untuk Mendiskriminasi

Terlepas dari masalah GAI, JAI, atau penganut ajaran agama lain, bahkan penganut aliran sesat sekalipun, kita tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap mereka. Karena bagaimanapun, alasan untuk memeluk sebuah agama atau keyakinan adalah hak asasi seseorang dan tidak boleh dilakukan dengan paksaan. Oleh : Farah Dila | SMA PIRI 1 Yogyakarta. Sumber ... Read More »

Korban dalam Islam dan Agama Lain

Dan bagi tiap-tiap umat Kami tetapkan ibadah (korban) atas apa yang Kami rezekikan kepada mereka berupa binatang ternak, agar mereka ingat akan nama Allah. Maka Tuhan kamu ialah Tuhan Yang Maha-esa, maka dari itu berserah dirilah kepada-Nya. Dan berilah kabar baik kepada orang yang rendah hati (QS 22:34) Oleh: Erwan ... Read More »

Kaderisasi GAI: Sebuah Keniscayaan

Sebagai sebuah organisasi, GAI sebenarnya memiliki cukup modal untuk segera menambal kebocoran kapalnya sebelum benar-benar tenggelam. Akan tetapi, upaya kaderisasi agaknya kurang diperhatikan sehingga keadaannya seolah menjadi semakin parah. Kalau hal ini dibiarkan terus-menerus, tidak tertutup kemungkinan bahwa visi “Menegakkan Kedaulatan Tuhan” itu hanya akan menjadi slogan yang lapuk dimakan ... Read More »

Problem Kohesivitas Kehidupan Sosial Ahmadiyah dengan Muslim Mainstream di Jawa Timur

Ahmadiyah memiliki basis keanggotaan yang tersebar di berbagai Negara seperti Afrika, Amerika Utara, Amerika Selatan, Asia, Australia , Eropa dan Indonesia. Di Indonesia, Ahmadiyah oleh beberapa kelompok dalam dipandang sebagai kelompok keagamaan yang sesat. Di antara kelompok-kelompok tersebut, menuntut pemerintah melarang keberadaan dan perkembangan Ahmadiyah di Indonesia. Untuk merespon hal ... Read More »

Wahyu Yang Menghidupkan

Wahyu adalah air hujan samawi yang turun atas karunia Allah dalam gersang hati manusia. Dengan itu, manusia menggunakan kekuatan, harta benda dan jiwa pemberian Allah, guna mengabdi pada jalan-Nya. Oleh : Muhammad Ali A.R TUHAN YANG MAHA PENGASIH DAN PENYAYANG menjadikan manusia dengan maksud yang luhur, agar manusia memperoleh kebahagiaan ... Read More »

Ghulam Ahmad: Dari Filsafat hingga Tasawuf

Sebagai seorang pembaharu (mujaddid), Ghulam Ahmad merupakan seorang pemikir, tapi ia bukan seorang rasionalis dalam arti yang menjadikan akal sebagai satu-satunya tolok ukur kebenaran. Oleh: Ngutsman Mukromin, S.Fil.I, M.Phil. Istilah jasmani dan rohani, dalam kehidupan sehari-hari, seolah-olah telah menjadi satu entitas tunggal karena penyebutannya yang tidak dapat dipisahkan. Di samping ... Read More »