Batu Ajaib

Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan kekuasaan tidak akan beralih lagi kepada bangsa

Read More

Islam dan Ilmu Pengetahuan

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah mencapai tingkat yang mengagumkan dewasa ini bukan saja dapat menjerumuskan manusia kepada sikap me

Read More

Menakar Masa Depan GAI

Segmen masyarakat tertentu boleh jadi tidak merasa berkepentingan terhadap klaim-klaim (dakwah) Hazrat Mirza Ghulam Ahmad. Yang lebih mereka perlukan

Read More