Dakwahnya Hazrat Mirza Ghulam Ahmad

Sudahlah datang saatnya, bahwa nubuwat-nubuwat tentang timbulnya Masih dan Mahdi itu akan mendapat kenyataannya. Pada ketika itu adalah satu masa yang terpenuh dengan bahaya dalam riwayatnya Islam, da

Selengkapnya

Bukan dakwah dari hal kenabian

Mujaddid telah mendapat satu perlawanan yang keras. Orang telah membuat propaganda memusuhi dia untuk membangkitkan rasa ta’assub di antara orang ramai. Serangan-serangan yang berisi kejustaan ditujuk

Selengkapnya

Imam Mahdi

Beserta dengan persangkaan yang keliru tentang nuzulnya Nabi Isa a.s. itu, adalah pula satu persangkaan yang berlaku di antara kaum Muslimin, satu persangkaan yang juga tak beralasan, dan merugikan ba

Selengkapnya

Mujaddid Dalam Abad Keempat Belas

Innallaaha yab’atsu li haadzihil ummati ‘ala ra’si kulli miatin sanatin man yujaddidu lahaa diinahaa “Dengan sesungguh-sungguhnyalah, maka buat Umat ini (Perikatan Muslim) pada permulaannya tiap-ti

Selengkapnya

Tujuannya Seorang Muslim

“O, kamu orang-orang mukmin, turutlah (perintah-perintah) Allah dan turutlah (perintah-perintah) Utusan Allah dan turutlah (perintah-perintah) mereka yang berkuasa dari pada antaramu (Al-Quran 4:59)

Selengkapnya