facebooklikebutton.co

ARTIKEL

 • Kisah Elite Muhammadiyah yang Menyeberang ke Ahmadiyah Lahore

  Kisah Elite Muhammadiyah yang Menyeberang ke Ahmadiyah Lahore

  tirto.id — Polemik keras pernah menerpa internal Muhammadiyah pada kurun 1924-1929, atau tak lama usai K.H. Ahmad Dahlan wafat. Muhammadiyah saat itu diketuai K.H. Ibrahim, saudara ipar Ahmad Da...

 • Mengendalikan Diri

  Mengendalikan Diri

  Dalam mengarungi samudera hidup dan kehidupan, manusia tak lepas dari adanya hambatan, rintangan maupun tantangan. Dalam menghadapi itu semua, sikap seorang muslim selayaknya berpegang pada pedoman ya...

 • Mengapa Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Tidak Populer Sebagai Tokoh Pembaharu?

  Mengapa Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Tidak Populer Sebagai Tokoh Pembaharu?

  Bagi mereka yang membaca buku-buku sejarah perkembangan pemikiran Islam dan sejenisnya, tentu mengenal nama Sayyid Ahmad Khan sebagai salah seorang tokoh pembaharu. Ia lahir di Delhi, India, pada tahu...

 • Bai’at dan Kemenangan Islam

  Bai’at dan Kemenangan Islam

  Jika di Barat Islam adalah agama yang disalahpahami (the misunderstanding religion), maka di Timur, termasuk di Indonesia, Ahmadiyah adalah gerakan yang disalahpahami (the misunderstanding movement). ...

 • Kyai Sabitun, Agama dan Gerakan Transformasi Sosial

  Kyai Sabitun, Agama dan Gerakan Transformasi Sosial

  Kyai Sabitun adalah sebuah anomali barangkali. Ia menjadi pertemuan dari dua hal yang orang zaman sekarang mungkin anggap sebagai hal yang sangat berseberangan. Seandainya Kyai Sabitun lahir di zaman ...

 • 7 Kunci Kesuksesan Hidup berdasarkan Surat Al-Fatihah

  7 Kunci Kesuksesan Hidup berdasarkan Surat Al-Fatihah

  Untuk mencapai keberhasilan hidup di dunia dan akhirat, kita dapat mengacu pada tujuh ayat yang terkandung dalam surat Al-Fatihah. 1. Dengan nama Allah, Yang Maha-pemurah, Yang Maha-pengasih. Ayat ini...

 • Menyikapi Istidraj

  Menyikapi Istidraj

  Di dalam Surat At-Taubah ayat 55 Allah SWT berfirman: “Maka janganlah harta dan anak-anak mereka membuatmu kagum. Sesungguhnya maksud Allah dengan itu adalah untuk menyiksa mereka dalam kehidupan duni...

 • Islam dan Kemerdekaan Jiwa

  Islam dan Kemerdekaan Jiwa

  Di dalam peningkatan kualitas kejiwaan manusia, Islam lebih menitikberatkan kepada masalah Kemerdekaan Jiwa. Artinya, Islam membebaskan manusia untuk hidup bebas dengan segala kekuatan yang dimilikiny...

 • Ruh Shalat

  Ruh Shalat

  Oleh: Fathurrahman Irshad — Ternyata SHALAT bukan hanya merupakan “kewjiban” yang wajib kita kerjakan saja, melainkan merupakan “Jalinan Cinta Kasih” antar sesama manusia...

 • Isra’ Mi’raj: Mukjizat Imani dan Konsep Pembentukan Ruhani Manusia

  Isra’ Mi’raj: Mukjizat Imani dan Konsep Pembentukan Ruhani Manusia

  Isra’ Mi’raj, adalah perjalanan Nabiyulah Rasulullah Muhammad saw. yang terjadi dalam satu malam, dari Masjidil-Haram di Mekkah ke Masjidil-Aqsa di Al-Quds, dan/atau perjalanan ke Sidratul Muntaha, ya...

Tajdid Sistem dan Pemberdayaan Ekonomi

Maulana Muhammad Ali sangat menolak sistem ekonomi kapitalis karena cenderung pemusatan kekayaan pada kaum kapitalis besar, tidak adanya pemerataan kekayaan dan hak – hak buruh yang tidak dihargai. Tetapi MMA tidak begitu saja menerima paham sosialis karena cenderung untuk membagi rata semua kekayaan dengan menyamaratakan orang yang malas dan rajin. ... Read More »

Meluruskan Kesalahpahaman (2)

Sebetulnya tuduhan yang dilakukan oleh lawan-lawan HM Ghulam Ahmad sebelum menuduh beliau sebagai kaki-tangan (antek) Inggris adalah tuduhan bahwa beliau akan memberontak terhadap pemerintah Inggris. Hal ini sangat mengesankan Inggris karena pengertian Mahdi selalu dikaitkan dengan mengangkat senjata untuk memasukkan orang-orang kafir ke dalam Islam. Oleh: Fathurrahman Ahmadi Djajasugita | ... Read More »

Meluruskan Kesalahpahaman (1)

Sebagian besar informasi tentang Ahmadiyah yang tersebar di publik (masyarakat) adalah tidak benar atau kurang lengkap/tidak utuh atau tidak diketahui  konteksnya sehingga banyak orang yang memperoleh kesan yang salah dan akibatnya menjadi anti Ahmadiyah. Oleh: Fathurrahman Ahmadi Djajasugita | Ketua Umum PB GAI KEPAHAMAN DAPAT  MENIMBULKAN KECINTAAN KESALAHPAHAMAN DAPAT MENIMBULKAN  ... Read More »

Telaah terhadap Ahmadiyah Qadiyani

Upaya ini dilakukan dalam rangka tabayyun (mencari kejelasan) menyangkut beberapa isu kontroversial di atas yang telah memosisikan Ahmadiyah keluar dari Islam menurut pandangan sebagian orang Islam. Informasi-informasi yang akan dipaparkan berikut ini, diharapkan dapat memberi pemahaman yang objektif tentang Ahmadiyah, sehingga kita dapat berpikir dengan arif setelah mengetahui alasan yang ... Read More »

Akidah: Antara Konfrontasi dan Interioritas

Oleh : M. Dawam Rahardjo | Presiden The International Institute of Islamic Thought Indonesia Sumber : majalah.tempointeraktif.com | 05 SEPTEMBER 2005 DALAM jangka waktu lama, perbedaan pola keberagamaan di kalangan umat Islam merupakan persepsi terpendam. Penampakan pola itu baru muncul ketika MUI mengeluarkan 11 fatwanya dan kemudian menimbulkan kontroversi prokontra. Dalam ... Read More »

Ahmadiyah dan Perumusan Kebijakan Keagamaan di Indonesia

Ambiguitas sikap pemerintah mungkin bisa dipahami sebagai cermin dari kompleksitas yang harus dihadapi. Kompleksitas tersebut semakin nyata jika kita menelaah Ahmadiyah dari segi perbedaan-perbedaan antara dua yang berkembang di dalamnya, yakni Qadiyan dan Lahore. Oleh : Rudy Harisyah Alam | Litbang Kementrian Agama RI Disampaikan dalam Dialog Terkait Kasus Ahmadiyah ... Read More »

Isra’ dan Mi’raj: Penanda Kemenangan Islam

Peristiwa Isra’ Mi’raj yang dialami oleh Nabi saw., dengan demikian, merupakan jawaban atas kesedihan yang mendalam yang mendera Nabi saw. Kendati tidak ada lagi orang-orang yang melindunginya secara lahiriah, Allah tidak akan meninggalkannya, melainkan akan tetap memberikan perlindungan, dengan perlindungan yang jauh lebih kuat. Oleh: Mulyono | Sekretaris PB GAI ... Read More »