Membantu Dengan Do’a

Ada tiga macam cara kita membantu orang lain. Pertama, membantu dengan kekuatan fisik kita sendiri. Kedua, membantu dengan kekuatan harta. Dan yang ke

Read More

Hamba Allah

“Dan di antara manusia ada yang menjual dirinya untuk mendapat perkenan Allah. Dan Allah itu Yang Maha belas kasih kepada para hamba.” (Q.S. Al-Ba

Read More

Derita Jihad

Wahai saudaraku yang telah berbaiat dan menjadi pengikut Gerakan ini, semoga Allah mengaruniaimu kekuatan untuk menjalankan berbagai perkara yang diri

Read More

Ihwal “Tahlil”

Telah berulang kali kunyatakan, janganlah kalian merasa senang dan puas hanya dengan mengaku sebagai muslim dan menjadi pengikrar lafadz “lâ ilâha

Read More

Hakikat Akhirat

Perlu diketahui bahwa alam akhirat pada hakekatnya adalah satu refleksi dari alam dunia adanya. Segala sesuatu yang sewaktu di dunia nampak sebagai ha

Read More

Bersetialah pada Tuhan

"Tuhan amatlah setia. Karena itu, kepada mereka yang tetap setia kepadaNya, Dia menampakkan karya-karyaNya yang ajaib." Sungguh Allah Maha Perkasa

Read More