facebooklikebutton.co

KOLOM

 • Buku Bacaan

  Saudara Cecep, seorang kerabat GAI dari Purbalingga, mengumandangkan melalui media ini (whatsapp — red) bahwa anak-anak di Purbalingga sangat senang apabila dikirimi “buku bacaan”, baik buku bac...

 • Cinta Kasih dan Keindahan

  Cinta Kasih dan Keindahan

  Oleh : Mardiyono   || Ada seorang profesor matematika yang suatu ketika dalam memberi kuliahnya memberi selingan, “Matematika itu seperti gadis, jika anda acuh kepada matematik, akan dibalas deng...

 • Cara Pandang

  Cara Pandang

  Oleh: Fathurrahman Irshad | Nabiyullah Muhammad SAW memberi nasehat, “Barang siapa menebar amal, maka ia akan menuai pahala”. Seorang filosof berkata, “Barang siapa menebar pikiran, maka ia akan menua...

 • Aura Manusia

  Aura Manusia

  Oleh: Mardiyono Aura ialah Cahaya yang tidak kasat mata, dimiliki makhluk hidup maupun benda mati. Tidak kasat mata, namun dapat dilihat dan difoto dengan alat temuan KIRLIAN dari Rusia setengah abad ...

 • Mempuasai Kehidupan

  Mungkin puasa bicara ini menjadi penting kita lakukan saat ini, paling tidak selama bulan Ramadhan. Kalau kita dihujat, tidak usah balik menghujat. Kalau kita dicaci, tidak usah balik memaki. Kita han...

 • Egois

  Egois

  Di dalam kamus bahasa Inggris – Indonesia, John M. Echols dan Hassan Shadily, egoisme diartikan sebagai “keakuan”. Sedang kata egoist diartikan sebagai sifat yang hanya mengejar kepe...

 • Anjing Buas

  Anjing Buas

  Oleh: Asghar Ali | Alkisah, seorang murid yang tengah bersungguh-sungguh ingin belajar mengendalikan diri, menemui mursyidnya dan bertanya, “Guru, sudah sekian lama aku berusaha menundukkan syah...

 • Aura

  Oleh : Mardiyono || Yang dinamakan AURA ialah CAHAYA  milik badan energi yang ada pada makhluk hidup seperti manusia, hewan, tanaman  atau benda mati, umpama batu, logam, kristal, sehingga apa saja me...

 • Do’a Seekor Katak

  Oleh : Mardiyono || “Doa seekor katak” ialah judul buku cerita pendek karangan Frater Anthony de Mello. Salah satu cerita ialah mengenai bencana banjir yang melanda suatu daerah. Diceritakan, air maki...

 • Dedikasi Muhammad Ali

  Dedikasi Muhammad Ali

  Oleh: Hawe Setiawan | Rubrik Selisik, Republika, 23 September 2007 Maulana Muhammad Ali (1874-1951) bangun tidur jam dinihari. Seusai tahajud, ia berangkat ke masjid untuk mendirikan Subuh. Setelah sh...

Membangun Kesadaran Kolektif

Manusia adalah makhluk yang memiliki harapan dan keyakinan. Tanpa keduanya, manusia tak lebih dari sekedar mamalia yang berjalan di atas muka bumi dengan kedua kakinya. Oleh: Jumanto | GAI Yogyakarta Harapan adalah lantunan senandung do’a yang akan terus menggema, masuk merasuk ke dalam relung hati setiap pelantunnya. Harapan bukanlah utopia, ... Read More »

Berubah Nasib

Oleh : Mardiyono   || “Tuhan tidak mengubah nasib suatu kaum, sebelum mereka mengubah diri (NAFS) mereka” (QS 13:11). Ayat ini amat dikenal oleh umat Islam. Maka kiranya umat  dewasa ini ingin berubah karena nasibnya  yang serba terpuruk, serba underdog, serba jahiliah, serba krisis, serba bencana alam. Karenanya banyak dari ... Read More »

Cinta Kasih dan Keindahan

Oleh : Mardiyono   || Ada seorang profesor matematika yang suatu ketika dalam memberi kuliahnya memberi selingan, “Matematika itu seperti gadis, jika anda acuh kepada matematik, akan dibalas dengan acuh, jika anda cinta kepada matematik, akan dibalas dengan berlipat-lipat”. Kiranya sang profesor telah mengalami bahwa menjadinya dia amat menguasai matematika, ... Read More »

Sorga dan Neraka

Oleh : Mardiyono || Semua orang akan mati, itu sudah pasti. Tetapi yang belum pasti ialah orang akan masuk Sorga atau masuk Neraka. Ketidak pastian ini membuat banyak orang segan untuk berpikir tentang Akhirat. Mungkin benar juga, orang sudah cukup sibuk untuk memberesi urusannya sekarang, belum juga jika dipaksa harus ... Read More »

Menyucibersihkan Kalbu

Oleh: Mardiyono || “Tidak, kiranya apa yang telah mereka dapatkan adalah karat di kalbu mereka. Tidak, pada hari itu mereka tertutup dari Tuhan mereka. Lalu sungguh mereka akan masuk kedalam Api yang membakar” (QS 83:14-16). Maka Tuhan memberi tahu bahwa kesalahan, kekurangan dan dosa yang telah diperbuat oleh manusia telah ... Read More »

Jahiliah Modern

Oleh : Mardiyono || Ada hadis Nabi SAW di Kanzul ‘Amal 43:6, Misykatul Masabih Kitabul ‘ibni Soffat 37, disampaikan oleh Sayyidina Ali: “Sungguh akan datang suatu zaman, yang tiada Islam selain namanya, tiada Qur’an selain kulitnya, masjidnya memang banyak, tetapi bukan lagi sebagai penunjuk jalan, ulama-ulamanya adalah seburuk-buruknya makhluk di ... Read More »

Naik Haji

Oleh : Mardiyono || Naik haji termasuk rukun Islam, yang semuanya telah diwajibkan untuk dilaksanakan sebagai ibadah dalam Islam. Boleh dikata, manusia Islam dapat bebas mengerjakan shalat, puasa dan  membayar zakat. Adapun naik haji tidak semua orang dapat mengerjakannya, sebab ada halangan sakit, tidak kuat, belum cukup umur atau sudah ... Read More »