facebooklikebutton.co

ARTIKEL

 • Kisah Elite Muhammadiyah yang Menyeberang ke Ahmadiyah Lahore

  Kisah Elite Muhammadiyah yang Menyeberang ke Ahmadiyah Lahore

  tirto.id — Polemik keras pernah menerpa internal Muhammadiyah pada kurun 1924-1929, atau tak lama usai K.H. Ahmad Dahlan wafat. Muhammadiyah saat itu diketuai K.H. Ibrahim, saudara ipar Ahmad Da...

 • Mengendalikan Diri

  Mengendalikan Diri

  Dalam mengarungi samudera hidup dan kehidupan, manusia tak lepas dari adanya hambatan, rintangan maupun tantangan. Dalam menghadapi itu semua, sikap seorang muslim selayaknya berpegang pada pedoman ya...

 • Mengapa Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Tidak Populer Sebagai Tokoh Pembaharu?

  Mengapa Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Tidak Populer Sebagai Tokoh Pembaharu?

  Bagi mereka yang membaca buku-buku sejarah perkembangan pemikiran Islam dan sejenisnya, tentu mengenal nama Sayyid Ahmad Khan sebagai salah seorang tokoh pembaharu. Ia lahir di Delhi, India, pada tahu...

 • Bai’at dan Kemenangan Islam

  Bai’at dan Kemenangan Islam

  Jika di Barat Islam adalah agama yang disalahpahami (the misunderstanding religion), maka di Timur, termasuk di Indonesia, Ahmadiyah adalah gerakan yang disalahpahami (the misunderstanding movement). ...

 • Kyai Sabitun, Agama dan Gerakan Transformasi Sosial

  Kyai Sabitun, Agama dan Gerakan Transformasi Sosial

  Kyai Sabitun adalah sebuah anomali barangkali. Ia menjadi pertemuan dari dua hal yang orang zaman sekarang mungkin anggap sebagai hal yang sangat berseberangan. Seandainya Kyai Sabitun lahir di zaman ...

 • 7 Kunci Kesuksesan Hidup berdasarkan Surat Al-Fatihah

  7 Kunci Kesuksesan Hidup berdasarkan Surat Al-Fatihah

  Untuk mencapai keberhasilan hidup di dunia dan akhirat, kita dapat mengacu pada tujuh ayat yang terkandung dalam surat Al-Fatihah. 1. Dengan nama Allah, Yang Maha-pemurah, Yang Maha-pengasih. Ayat ini...

 • Menyikapi Istidraj

  Menyikapi Istidraj

  Di dalam Surat At-Taubah ayat 55 Allah SWT berfirman: “Maka janganlah harta dan anak-anak mereka membuatmu kagum. Sesungguhnya maksud Allah dengan itu adalah untuk menyiksa mereka dalam kehidupan duni...

 • Islam dan Kemerdekaan Jiwa

  Islam dan Kemerdekaan Jiwa

  Di dalam peningkatan kualitas kejiwaan manusia, Islam lebih menitikberatkan kepada masalah Kemerdekaan Jiwa. Artinya, Islam membebaskan manusia untuk hidup bebas dengan segala kekuatan yang dimilikiny...

 • Ruh Shalat

  Ruh Shalat

  Oleh: Fathurrahman Irshad — Ternyata SHALAT bukan hanya merupakan “kewjiban” yang wajib kita kerjakan saja, melainkan merupakan “Jalinan Cinta Kasih” antar sesama manusia...

 • Isra’ Mi’raj: Mukjizat Imani dan Konsep Pembentukan Ruhani Manusia

  Isra’ Mi’raj: Mukjizat Imani dan Konsep Pembentukan Ruhani Manusia

  Isra’ Mi’raj, adalah perjalanan Nabiyulah Rasulullah Muhammad saw. yang terjadi dalam satu malam, dari Masjidil-Haram di Mekkah ke Masjidil-Aqsa di Al-Quds, dan/atau perjalanan ke Sidratul Muntaha, ya...

Islam dan Kemerdekaan Jiwa

Di dalam peningkatan kualitas kejiwaan manusia, Islam lebih menitikberatkan kepada masalah Kemerdekaan Jiwa. Artinya, Islam membebaskan manusia untuk hidup bebas dengan segala kekuatan yang dimilikinya. Namun dalam kaitannya dengan hal itu, manusia dianjurkan agar dapat membentengi dirinya agar tidak diperbudak oleh kekuatan yang ada pada dirinya sendiri. Selain itu, Islam ... Read More »

Ruh Shalat

Oleh: Fathurrahman Irshad — Ternyata SHALAT bukan hanya merupakan “kewjiban” yang wajib kita kerjakan saja, melainkan merupakan “Jalinan Cinta Kasih” antar sesama manusia. Mari kita coba telaah bersama. Sebagaimana Sabda Illahi pada Surat Adz Dzariat atau Yang Memancarkan ( 51;49 ) “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan, agar kamu suka ... Read More »

Isra’ Mi’raj: Mukjizat Imani dan Konsep Pembentukan Ruhani Manusia

Isra’ Mi’raj, adalah perjalanan Nabiyulah Rasulullah Muhammad saw. yang terjadi dalam satu malam, dari Masjidil-Haram di Mekkah ke Masjidil-Aqsa di Al-Quds, dan/atau perjalanan ke Sidratul Muntaha, yang diperjalankan oleh Allah SWT. dengan menembus langit hingga batas yang tidak terjangkau oleh cerapan inderawi, pengetahuan manusia, malaikat maupun jin. Perjalanan yang merupakan ... Read More »

Islam dan Kehidupan

Oleh: Fathurrahman Irshad — Manakala kita ditanya apa artinya Islam, maka kita jawab “Islam artinya damai”. Manakala  kita ditanya apa itu agama. Maka jawabnya, “Agama adalah ilmu yang mengajarkan system atau methode atau cara hidup”. Manakala kita ditanya apa esensi ajaran agama Islam, maka kita jawab dalam satu kalimat singkat ... Read More »

Sectarian Translation of the Qur’an in Indonesia: The Case of The Ahmadiyya

Terjemah al-Quran versi Ahmadiyah (Lahore –red) memiliki beberapa karakteristik yang berbeda jika dibandingkan dengan terjemah versi Islam sunni pada umumnya. Namun demikian, terjemah seperti di atas, khususnya terjemah al-Quran dalam bahasa Belanda –yang dialih-bahasakan dari The Holy Qur’an karya Muhammad Ali oleh Soedowo– cukup berpengaruh di masyarakat muslim Indonesia pada ... Read More »

Kehancuran Manusia Akibat Mengabaikan Qur’an

Islam adalah agama yang lengkap dan sempurna (QS 5:3). Demikianlah firman Allah, sang Pencipta alam semesta dengan segala isinya, termasuk semua manusia, yang jumlahnya sudah mencapai enam milyar lebih, yang tersebar di segala penjuru bumi. Sumber ajaran Islam adalah Al-Qur’an, satu-satunya Kitab Suci dimana kumpulan firman-firman Allah diabadikan. Dipandu oleh ... Read More »

Islam dan Keberagaman

Oleh: S. Ali Yasir | Tujuan diturunkannya agama ke dunia melui para nabi adalah menuntun umat manusia masuk ke dalam Kerajaan Allah atau Kerajaan Sorga, sejak di dunia ini sampai di akhirat nanti. Dalam Kerajaan Allah atau Kerajaan Sorga tak ada kekerasan atas nama agama, karena sekalian umat manusia dengan ... Read More »