bird s eye view photography of road in the middle of desert

Menghayati Prosesi Hijrah Dalam Konteks Kekinian

Perkenankan dalam khutbah di minggu pertama tahun baru 1445 hijriyah ini, saya kutipkan untuk kita semua, nasehat Imam Ali ibnu Abi Thalib karramallâhu wajhah. Man kaana yawmuhu khoyron min amsihu fahuwa raabihun. Wa man kaana yawmuhu mitsli amsi

Selengkapnya