facebooklikebutton.co

ARTIKEL

 • Kisah Elite Muhammadiyah yang Menyeberang ke Ahmadiyah Lahore

  Kisah Elite Muhammadiyah yang Menyeberang ke Ahmadiyah Lahore

  tirto.id — Polemik keras pernah menerpa internal Muhammadiyah pada kurun 1924-1929, atau tak lama usai K.H. Ahmad Dahlan wafat. Muhammadiyah saat itu diketuai K.H. Ibrahim, saudara ipar Ahmad Da...

 • Mengendalikan Diri

  Mengendalikan Diri

  Dalam mengarungi samudera hidup dan kehidupan, manusia tak lepas dari adanya hambatan, rintangan maupun tantangan. Dalam menghadapi itu semua, sikap seorang muslim selayaknya berpegang pada pedoman ya...

 • Mengapa Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Tidak Populer Sebagai Tokoh Pembaharu?

  Mengapa Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Tidak Populer Sebagai Tokoh Pembaharu?

  Bagi mereka yang membaca buku-buku sejarah perkembangan pemikiran Islam dan sejenisnya, tentu mengenal nama Sayyid Ahmad Khan sebagai salah seorang tokoh pembaharu. Ia lahir di Delhi, India, pada tahu...

 • Bai’at dan Kemenangan Islam

  Bai’at dan Kemenangan Islam

  Jika di Barat Islam adalah agama yang disalahpahami (the misunderstanding religion), maka di Timur, termasuk di Indonesia, Ahmadiyah adalah gerakan yang disalahpahami (the misunderstanding movement). ...

 • Kyai Sabitun, Agama dan Gerakan Transformasi Sosial

  Kyai Sabitun, Agama dan Gerakan Transformasi Sosial

  Kyai Sabitun adalah sebuah anomali barangkali. Ia menjadi pertemuan dari dua hal yang orang zaman sekarang mungkin anggap sebagai hal yang sangat berseberangan. Seandainya Kyai Sabitun lahir di zaman ...

 • 7 Kunci Kesuksesan Hidup berdasarkan Surat Al-Fatihah

  7 Kunci Kesuksesan Hidup berdasarkan Surat Al-Fatihah

  Untuk mencapai keberhasilan hidup di dunia dan akhirat, kita dapat mengacu pada tujuh ayat yang terkandung dalam surat Al-Fatihah. 1. Dengan nama Allah, Yang Maha-pemurah, Yang Maha-pengasih. Ayat ini...

 • Menyikapi Istidraj

  Menyikapi Istidraj

  Di dalam Surat At-Taubah ayat 55 Allah SWT berfirman: “Maka janganlah harta dan anak-anak mereka membuatmu kagum. Sesungguhnya maksud Allah dengan itu adalah untuk menyiksa mereka dalam kehidupan duni...

 • Islam dan Kemerdekaan Jiwa

  Islam dan Kemerdekaan Jiwa

  Di dalam peningkatan kualitas kejiwaan manusia, Islam lebih menitikberatkan kepada masalah Kemerdekaan Jiwa. Artinya, Islam membebaskan manusia untuk hidup bebas dengan segala kekuatan yang dimilikiny...

 • Ruh Shalat

  Ruh Shalat

  Oleh: Fathurrahman Irshad — Ternyata SHALAT bukan hanya merupakan “kewjiban” yang wajib kita kerjakan saja, melainkan merupakan “Jalinan Cinta Kasih” antar sesama manusia...

 • Isra’ Mi’raj: Mukjizat Imani dan Konsep Pembentukan Ruhani Manusia

  Isra’ Mi’raj: Mukjizat Imani dan Konsep Pembentukan Ruhani Manusia

  Isra’ Mi’raj, adalah perjalanan Nabiyulah Rasulullah Muhammad saw. yang terjadi dalam satu malam, dari Masjidil-Haram di Mekkah ke Masjidil-Aqsa di Al-Quds, dan/atau perjalanan ke Sidratul Muntaha, ya...

Belajar dari Sejarah Ahmadiyah

Mengapa Muhammadiyah masih bersikap toleran terhadap Ahmadiyah aliran Lahore? Menurut Herman Beck, itu terjadi karena organisasi tersebut dianggap tidak berbahaya serta bukan kompetitor dalam bidang dakwah, sosial, dan pendidikan. Itulah sebabnya, selama puluhan tahun, Ahmadiyah tetap hidup berdampingan secara damai dengan Muhammadiyah dan organisasi Islam yang lain. Oleh: Asvi Warman ... Read More »

Memudakan Pengertian Islam

Saya tidak akan membicarakan di sini pergerakan-pergerakan politik di kalangan umat Islam India itu –seperti misal All-India Moslem League, atau sayap Islam dari Indian National Congress, yang lapang pekerjaannya terutama sekali terletak di bagian politik, tetapi yang tokh barang tentu sekali ada pengaruh pula di atas lapangan syari’at dan pengertian ... Read More »

Benarkah Siti Aisyah menikah di usia dini?

Banyak orang menuduh bahwa Nabi Suci s.a.w menikahi anak usia dini (Aisyah r.a), dan hampir kebanyakan nara sumber melakukan kesalahan dalam menyatakan usia Siti Aisyah r.a ketika beliau menikah. Oleh: Variny DS Mansyur | Ketua Badan Urusan Muslimat PB GAI Publik Indonesia sempat dihebohkan oleh kasus pernikahan antara seorang Syekh ... Read More »

Meluruskan Fakta

Jika orang memperhatikan dengan seksama, maka Gerakan Ahmadiyah (Lahore) Indonesia (GAI) bukanlah organisasi paham keagamaan yang dimaksud, atau dituju oleh, baik fatwa MUI tentang Ahmadiyah Tahun 1980, fatwa MUI Tahun 2005, maupun Sepuluh Kriteria Sesat produk MUI. Oleh: Mulyono | Sekretaris PB GAI Ibarat bangunan, Indonesia sepenuhnya bertumpu pada fondasi ... Read More »

Ahmadiyah Pasca Fatwa

GAI telah menunjukkan eksistensinya selama lebih dari 80 tahun di Indonesia. Jika dilihat pada segi organisasinya, maka secara objektif harus diakui bahwa GAI telah gagal membangun organisasi dakwah yang kuat. Tetapi secara objektif pula harus diakui bahwa ide-ide keagamaan yang diusung oleh GAI tampaknya telah diakui oleh semakin banyak kalangan ... Read More »

Signifikansi Pendidikan Agama

Meskipun keberagamaan merupakan fitrah (kodrat alam) manusia, namun rasa keagamaan perlu ditumbuhkan sejak masa kanak-kanak, agar pada usia selanjutnya bisa berkembang. Penumbuhan rasa keagamaan tersebut akan efektif jika melalui proses pendidikan yang terprogram, baik pendidikan di lingkungan keluarga, di masyarakat dan di lembaga-lembaga pendidikan formal seperti sekolah. Oleh: Mulyono | ... Read More »

Ahmadiyah di Mata Pancasila

Indonesia lahir dari keragaman budaya, agama, suku, ras, dan golongan. Penegasian terhadap hal tersebut adalah ironi tersendiri dan bahkan tidak berkesesuaian dengan dasar negara. Berbagai kasus kekerasan yang menimpa komunitas Ahmadiyah di berbagai wilayah di Indonesia sudah senyatanya bertolak belakang dengan hukum negara. Oleh: Basyarat Asgor Ali | Sekretaris AMAI ... Read More »