Sentuhan Rohani

Persembahan Amal Saleh

“Barangsiapa yang memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan untuknya dengan lipat ganda yang banyak.” (Al-Baqarah, 2:245).

Orang yang tidak mengerti mungkin akan memahami firman Ilahi ini bahwa seolah-olah (na’udzu billah) Allah itu miskin, sehingga butuh pinjaman. Sebab, ‘Pinjaman’ adalah sesuatu yang pengembaliannya dijanjikan.

Maksud firman Ilahi ini, siapapun yang mempersembahkan amal saleh kepada Allah Ta’ala, Allah akan membalasnya berlipat ganda. Inilah bukti keagungan Allah yang berkaitan dengan rangkaian pengabdian kepada Allah (‘ubudiyat) dan pemeliharaan dari Allah (rabubiyat).

Allah Ta’ala senantiasa memelihara setiap orang, sekalipun tanpa ada kebajikan dan doa mereka, dengan tanpa ada pemisahan kafir dan mukmin. Allah selalu memberikan karunia pemeliharaan dan kasih sayang-Nya kepada semuanya. Dia tidak mungkin akan menyia-nyiakan kebaikan seseorang.

Tafsir ayat di atas (2:245) terdapat dalam Q.S. Al-Zilzal, 99:7 sebagai berikut: “Barangsiapa berbuat kebaikan seberat atom, ia akan melihatnya.”

Orang yang berbuat kebaikan meski seberat atom, dia akan menerima ganjarannya. Sebaliknya, orang yang berbuat keburukan meski seberat atom, dia juga akan menemui balasannya.

(Disarikan dari Malfuzat Ahmadiyyah, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, jilid 1, hlm. 315 oleh Yatimin A.S.).

Yuk Bagikan Artikel Ini!

Comment here

Translate »