facebooklikebutton.co

Gerakan Ahmadiyah

Membela dan Menyiarkan Islam dengan Keindahan

SENTUHAN RUHANI

Doa, Istighfar dan Sedekah

Barangsiapa berdoa, beristighfar dan memberi sedekah sebelum turunnya mala petaka, Allah akan berbelas kasihan padanya dan menyelamatkannya dari azabNya.

Jangan anggap kata-kataku ini sebagai kisah, tapi anggaplah sebagai nasehat dengan niat karena Allah. Pikirkan keadaanmu. Berdoalah dan katakan kepada teman-temanmu untuk berdoa. Istighfar berfungsi sebagai pelindung terhadap azab Ilahi dan musibah yang menyedihkan.

Allah berfirman dalam Quran Syarif:”Allah tak akan menyiksa mereka selagi mereka beristighfar.” (Al-Anfal, 8:33)

Oleh karenanya, bila kamu ingin terlindungi atau selamat dari azab Ilahi, maka bacalah istighfar sebanyak-banyaknya.

(Disarikan dari Malfuzat Ahmadiyyah, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, jilid 1, hlm. 340 oleh Yatimin A.S.).

Comment here