the inside of a church with a large arabic sign

Cita-Cita Menegakkan Kedaulatan Allah

Pasal 5 daripada Qanun Asasi Gerakan Ahmadiyah Indonesia berbunyi sebagai berikut: “Gerakan Ahmadiyah Indonesia bertujuan menegakkan Kedaulatan Allah, Tuhan yang Maha Esa, agar umat Indonesia mencapai keadaan jiwa (state of mind) atau kehidupan bati

Selengkapnya