Video

Tidak Ada Paksaan Dalam Agama

Oleh: K.H. S. Ali Yasir

Allah berfirman: “Tak ada paksaan dalam agama”. Agama di sini adalah Islam. Tiadanya paksaan dalam Islam, bukan hanya menyangkut pelaksanaan syariatnya, akan tetapi berkenaan juga dengan masalah akidahnya.

Islam mengandung tiga ajaran penting:

  1. Keesaan Allah dan Kemahamurahannya
  2. Pemberian wahyu pada manusia sejagat
  3. Tanggung jawab manusia atas segala perbuatannya
Yuk Bagikan Artikel Ini!

Comment here

Translate »