photo of brown metal cage with lighted candle

Memperhambakan Nafsu Kepada Allah

Rasulullah Muhammad saw., ketika menyambut para sahabat sepulang dari Perang Badar, bersabda, “Selamat datang! Kalian datang dari perjuangan kecil menuju perjuangan besar.” Para sahabat, dengan penuh keheranan, bertanya, “Ya Rasulullah, gerangan apa

Selengkapnya
women in hijab having picnic on the beach

Nilai Puasa bagi Individu dan Masyarakat

Selain nilai-nilai akhlak dan rohani, puasa mempunyai juga nilai sosial. Bahkan boleh dikata, nilai sosial puasa lebih efektif daripada nilai sosial shalat. Ketika shalat, orang-orang yang bertinggal di sekitar masjid, orang kaya maupun miskin, shal

Selengkapnya
a person holding a paper

Mengapa Puasa di bulan Ramadhan?

Perintah puasa di bulan Ramadhan termaktub dalam Al-Qur’an, “Bulan Ramadhan ialah yang di dalamnya diturunkan Al-Qur’an, sebagai petunjuk bagi manusia dan tanda bukti yang terang tentang petunjuk dan pembeda. Maka barangsiapa di antara kamu menyaksik

Selengkapnya
food wood dates business

Beda Arti Puasa Dalam Islam dan Agama lain

Dalam Islam, syariat puasa ditetapkan setelah syariat shalat. Kewajiban puasa ditetapkan di Madinah pada tahun Hijrah kedua. Ditetapkanlah pula bulan Ramadan sebagai waktu untuk menjalankannya. Sebelumnya, Nabi Suci Muhammad saw. biasa melakukan pua

Selengkapnya
two women and one man eating

Perlukah Melafalkan Niat Puasa?

Banyak terjadi salah pengertian dalam soal niat puasa. Kata niat (Ar. niyyah) itu sendiri sebenarnya mengandung arti kehendak, menuju atau bermaksud untuk berbuat sesuatu. Tetapi orang sering salah faham seakan-akan niat itu terdiri dari serangkaian

Selengkapnya

Mengapa Kita Berpuasa?

Allah Ta'ala berfirman: "Bulan Ramadhan ialah (bulan) yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan tanda bukti yang terang tentang petunjuk itu dan pemisah. Maka barangsiapa di antara kamu menyaksikan bulan itu, hendakla

Selengkapnya

Hikmah Puasa Ramadhan

Menurut ajaran Islam, Puasa Ramadhan dimaksudkan untuk melatih disiplin tingkat tinggi bagi jasmani, akhlak dan rohani manusia. Allah Ta’ala berfirman, “Wahai orang-orang yang beriman. Puasa diwajibkan kepadamu, sebagaimana diwajibkan kepada orang-o

Selengkapnya

Peringatan Nuzulul Quran, Pentingkah?

Pada tanggal 17 Ramadhon tiap-tiap tahun umat Islam Indonesia memperingati Hari Nuzulul Qur’an. Mengenai riwayat Nuzulul-Qur’an, hanya umat Islam Indonesia sendiri yang selama ini memelihara kebiasaan memperingatinya. Dan kebiasaan ini dimulai sejak

Selengkapnya