Kader Mubaligh GAI Tahun 1975

Sejak berdirinya Gerakan Ahmadiyah-Lahore Indonesia (GAI) 50 tahun yang lalu, Gerakan ini belum mempunyai rencana kongkrit mengenai persiapan untuk mengadakan suatu angkatan yang akan berfungsi sebagai penerus Gerakan. Walaupun secara insidentil

Selengkapnya