Bukan dakwah dari hal kenabian

Mujaddid telah mendapat satu perlawanan yang keras. Orang telah membuat propaganda memusuhi dia untuk membangkitkan rasa ta’assub di antara orang ramai. Serangan-serangan yang berisi kejustaan ditujuk

Selengkapnya