facebooklikebutton.co
Pustaka

Dajjal, Ya’juj dan Ma’juj

Nabi Suci bersabda: “Wahai manusia! Semenjak Allah menciptakan bani Adam, tak ada fitnah bumi yang lebih besar daripada finahnya Dajjal” (Kanzul ‘ummat, Jilid VII hal. 208). Kesalah fahaman arti ramalan ini, tidak saja di kalangan non muslim, tetapi banyak ulama Islam sendiri yang menolak hadith yang mengandung ramalan di akhir zaman itu. Padahal tidak hanya Bukhari dan Muslim yang meriwayatkan, bahkan termuat dalam Qur’an Suci.

Kata Dajjal tak tertera dalam Al-Qur’an, tetapi dalam Hadits sahih diterangkan, bahwa sepuluh ayat pertama dan sepuluh ayat terakhir dari surat al-Kahfi melindungi orang dari fitnahnya Dajjal. Jadi menurut Hadits ini, Al-Quran memberi isyarat siapakah Dajjal itu. Mengenai hal ini diterangkan dalam Kitab Hadits yang amat sahih sebagai berikut: “Barang siapa hapal sepuluh ayat pertama dan sepuluh ayat terakhir Surat Al-Kahfi, ia akan selamat dari (fitnahnya) Dajjal.”

Hadist-hadist tersebut membuktikan bahwa fitnahnya Dajjal itu tidak lain merajalelanya imperialis Barat sekarang ini. Peringatan Nabi Suci ini wajib bagi setiap orang Islam merenungkannya, dan mengalahkannya sesuai petunjuk Nabi dan Qur’am Suci.  Buku ini membahas secara rinci hal-hal tesebut.[]

Judul Buku : Dajjal, Ya’juj dan Ma’juj
Penulis : Maulana Muhammad Ali
Penerjemah : H. M. Bachroen
Penerbit : Darul Kutubil Islamiyah

Klik di sini untuk Download

Comment here