Nafsu

Rasulullah Muhammad saw. ketika menyambut para sahabat sepulang dari Perang Badar, bersabda, “Selamat datang! Kalian datang dari perjuangan kecil m

Read More

Mengapa Kita Berpuasa?

Allah Ta'ala berfirman: "Bulan Ramadhan ialah (bulan) yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan tanda bukti yang tera

Read More

HIKMAH PUASA RAMADHAN

Menurut ajaran Islam, Puasa Ramadhan dimaksudkan untuk melatih disiplin tingkat tinggi bagi jasmani, akhlak dan rohani manusia. Allah Ta’ala berfir

Read More

DUNIA ISLAM SEPINTAS LALU

Kemenangan besar yang dicapai oleh umat Islam di zaman permulaan, bukanlah disebabkan karena Islam mempunyai tentara yang terlatih dan persenjataan y

Read More

IJTIHAD

Sumber segala asas dan hukum Islam itu empat, yaitu Quran, Sunnah, Ijma’ dan Qiyas. Quran dan Sunnah (Hadits), disebut adillatul-qath’iyah (mutla

Read More

PASANG SURUTNYA UMAT ISLAM

Sejarah dunia umumnya dan sejarah Islam khususnya mengalami pasang surut. Pada waktu umat Islam masih betul-betul setia dan taat kepada Alquran, yakn

Read More