facebooklikebutton.co

Tag Archives: revivalisme islam

Ahmadiyah dan Kebangkitan Islam Kembali

Kaum Ahmadi sebagai  pengejawantahan umat Islam yang dilukiskan dalam Taurat dan Injil perannya adalah penebar rahmatan lil’alamin pada zaman akhir sebagaimana dilakukan oleh Nabi Suci dan para sahabat pada zaman awal Islam. Oleh: S. Ali Yasir | Mantan Ketua Umum PB GAI Dia ialah Yang mengutus Utusan-Nya dengan petunjuk dan ... Read More »