facebooklikebutton.co

Tag Archives: revivalisme islam

Ahmadiyah Lahore & Revivalisme Islam di Indonesia

Berikut ini adalah transkrip presentasi Dr. Ahmad Najib Burhani, Ph.D, yang disampaikan dalam semi-seminar Jalsah Salanah GAI, 24 Desember 2013. Lihat videonya di sini. Bakda Salam. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada panitia, PB Gerakan Ahmadiyah Indonesia, dan juga Yayasan PIRI, atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk hadir dan ... Read More »

Ahmadiyah Lahore & Revivalisme Islam di Indonesia

Berikut ini adalah presentasi Dr. Ahmad Najib Burhani, Ph.D, Peneliti LIPI, dalam semi-seminar yang diselenggarakan dalam rangkaian Jalsah Salanah GAI, 24 Desember 2013 lalu. Terima kasih kepada Bapak Ali Shodiqin (Kediri) yang telah merekamnya, dan kepada Ibu Tina Afiatin Yatimin, yang telah membantu men-transkrip-nya ke dalam bentuk naskah. Lihat transkripnya ... Read More »

Ahmadiyah dan Kebangkitan Islam Kembali

Kaum Ahmadi sebagai  pengejawantahan umat Islam yang dilukiskan dalam Taurat dan Injil perannya adalah penebar rahmatan lil’alamin pada zaman akhir sebagaimana dilakukan oleh Nabi Suci dan para sahabat pada zaman awal Islam. Oleh: S. Ali Yasir | Mantan Ketua Umum PB GAI Dia ialah Yang mengutus Utusan-Nya dengan petunjuk dan ... Read More »