Sikap Menghadapi Wabah

Maa ashaba min mushiibatin illaa bi idznillaah, waman yu’min billaahi yahdi qalbahu, wallaahu bi kulli syai in ‘aliim.. "Tidak ada sesuatu musibah

Read More