NUZULUL-QUR’AN

Pada tanggal 17 Ramadhon tiap-tiap tahun umat Islam Indonesia memperingati Hari Nuzulul Qur’an. Mengenai riwayat Nuzulul-Qur’an, hanya umat Islam

Read More