white and red house reflecting on body of water under blue sky

Internalisasi Nilai-Nilai Islam di Zaman Akhir

Allah SWT berfirman, “Wahai orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taalah kepada Utusan, dan kepada ulil amri minkum (yang memegang kekuasaan di antara kamu); lalu jika kamu bertengkar mengenai suatu hal, kembalikanlah itu kepada Allah dan Ha

Selengkapnya