Mencari Kebenaran

Ingatlah baik-baik, mulanya suatu perbuatan terjadi dari manusia. Kemudian untuk perbuatan manusia yang mempunyai pengaruh tersembunyi itu, Allah Ta'a

Read More

Pekerjaan Bagi Mujaddid

Tiga belas abad lamanya semenjak zamannya Nabi yang Suci, Islam telah mempunyai kekuasaan dan kebesaran dunia, sampai kira-kira pada penghabisannya ab

Read More