Kesucian Lahir dan Batin

Setiap Nabi adalah bapak ruhani bagi umatnya, yang secara bertahap berusaha menyingkirkan kekotoran jiwa mereka, dan menyelamatkan mereka dari segala

Read More

Doa dan Usaha

Ketika jiwa kita dengan semangat tinggi menghadap ke arah Sumber rahmat (Allah) untuk memohon sesuatu, dan dengan memikirkan kelemahan diri sendiri ki

Read More

Fungsi Malaikat Jibril (2)

Hendaklah diingat juga, kekuatan Ruhul Quddus (Roh Suci) lahir sebagai hasil dari pertemuan dan penyatuan kedua cinta (cinta Ilahi dan cinta manusia)

Read More

Keunggulan Orang Bertakwa

Mengenai keunggulan orang bertakwa, Allah berfirman, "Wali-Nya tiada lain hanyalah orang yang bertakwa." (Al-Anfal, 8:34). Wali Allah atau Kawan Alla

Read More