HOS Tjokroaminoto dan Qoer-an Sutji

Hadji Oemar Said (HOS) Tjokroaminoto (1882-1934) adalah pahlawan nasional, bapak bangsa, sekaligus orang yang mendalami ilmu agamanya. Pengetahuan dan pergaulannya luas. Ia sempat mengasuh tokoh-tokoh bangsa seperti Soekarno, Semaoen, Musso, hing

Selengkapnya

Bukan dakwah dari hal kenabian

Mujaddid telah mendapat satu perlawanan yang keras. Orang telah membuat propaganda memusuhi dia untuk membangkitkan rasa ta’assub di antara orang ramai. Serangan-serangan yang berisi kejustaan ditujukan padanya. Daripada penuduhan-penuduhan yang tela

Selengkapnya

HOS Tjokroaminoto dan Ahmadiyah

HOS Tjokroaminoto merupakan tokoh nasional pejuang kemerdekaan dengan latar Islam. Tahun 1912 Sarekat Dagang Islam (SDI), sebuah lembaga koperasi yang menaungi para pedagang batik dari monopoli etnik China dalam perdagangan saat itu. Kesuksesan SDI m

Selengkapnya