Deklarasi Bai’at
Pengikut Gerakan Ahmadiyah Indonesia

Bismillaahirrahmaanirrahiim
Nahmaduhuu wanushalli ‘ala muhammadin rasuulihil kariim wa khaataman nabiyyiin
Asyhadu allaa ilaaha illallaah wa asyhadu anna muhammadar rasuulullaah

Pada hari ini, di bawah tangan ….. saya menyatakan diri sebagai pengikut Gerakan Mujaddid Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, yang bergelar Al-Masih Al-Mau’ud wa Al-Mahdi.

Dan dengan hati yang tulus, saya bertaubat atas dosa saya terdahulu hingga hari ini, dan dengan sekuat-kuatnya hendak menjauhkan diri dari segala perbuatan dosa di hari-hari yang akan datang.

Demikian pula sejak hari ini saya berjanji: AKAN MENJUNJUNG TINGGI KEHORMATAN ISLAM MELEBIHI APA SAJA.

Dengan daya upaya sekuat-kuatnya, saya akan menetapi kewajiban shalat, zakat, puasa, dan haji ke Mekah. Dan dengan daya upaya sekuat-kuatnya pula, saya akan menyiarkan Islam dan meluaskan Gerakan Ahmadiyah, sebagaimana yang diperintahkan oleh Gerakan Ahmadiyah Indonesia.

Demikian pula saya berjanji bahwa saya tidak akan pernah membencanai Islam dan Gerakan ini selama-lamanya.

Ya Allah, Ya Rabbi. Saya mohon ampun atas segala kesalahan saya, dan mohon perlindungan daripada dosa. Saya mengaku telah menganiaya jiwa saya, maka ampunilah kesalahan saya, karena tak ada yang dapat mengampuni kesalahan selain Engkau.

Diikrarkan di (…tempat…), (…waktu ikrar…)

(Tanda Tangan & Nama Terang)

Saksi Bai’at

  1. …………
  2. …………
  3. …………
  4. …………
  5. …………

Catatan:

Setelah mendeklarasikan bai’at, mubayyi’in diwajibkan mengikrarkan Janji 10. Lihat di sini