facebooklikebutton.co
Saturday, 21 April 2018

TAUSIAH

 • Hikmah Penderitaan Dalam Kehidupan

  Hikmah Penderitaan Dalam Kehidupan

  Allah melimpahkan penderitaan pada manusia itu bukanlah bermaksud agar manusia memikul penderitaan semata-mata, akan tetapi agar supaya manusia memajukan langkah dan semakin meningkat derajatnya.  Ole...

 • Kembalilah kepada Tuhanmu

  Kembalilah kepada Tuhanmu

  Kata taubat dalam bahasa Arab bermakna kembali. Oleh sebab itu dalam Qur’an Syarif, Allah juga bernama at–tawwab, yakni yang berulang-ulang kembali. Maksudnya, apabila manusia meninggalkan berba...

 • Berkhusyu’-lah dalam Shalat

  Berkhusyu’-lah dalam Shalat

  Masalah yang amat penting ialah bagaimana orang dapat memperoleh rahmat Tuhan. Allah memberi jawaban atas pertanyaan ini, “Dan mohonlah pertolongan dengan Sabar dan Shalat” (2:153). Apakah shalat itu?...

 • Hormatilah Qur’an Suci

  Hormatilah Qur’an Suci

  Nasehat yang amat penting lagi ialah agar saudara jangan menjadikan Qur’an Suci sebagai Kitab yang ditinggalkan, karena di dalam Qur’an Suci terletak kehidupan saudara. Barangsiapa menghormati Qur’an ...

 • Pelayan Allah

  Pelayan Allah

  “Dan di antara manusia ada yang menjual dirinya untuk mendapat perkenan Allah. Dan Allah itu Yang Maha belas kasih kepada para hamba.” (Q.S. Al-Baqarah, 2:207). Pelayan Allah adalah dia yang mewakafka...

 • Berimanlah dan Bertawakallah

  Ketahuilah saudara-saudara, bahwa menyatakan bai’at dengan lisan itu tiada artinya jika tak disertai dengan keteguhan hati untuk menetapi bai’at itu dalam segala keadaan. Hanya orang yang taat sajalah...

 • Bersetialah pada Tuhan

  Bersetialah pada Tuhan

  “Tuhan amatlah setia. Karena itu, kepada mereka yang tetap setia kepadaNya, Dia menampakkan karya-karyaNya yang ajaib.” Sungguh Allah Maha Perkasa dan Maha Kuat. Siapa pun yang berserah di...

 • Para Pengikut dan Yang Bukan

  Saya ulangi sekali lagi penjelasan saya bahwa janganlah saudara merasa puas karena telah berbai’at kepada saya hanya secara lahiriah saja. Amal lahiriah tak ada artinya jika tak disertai dengan peruba...

 • Derita Jihad

  Derita Jihad

  Wahai saudaraku yang telah berbaiat dan menjadi pengikut Gerakan ini, semoga Allah mengaruniaimu kekuatan untuk menjalankan berbagai perkara yang diridhaiNya. Hari ini mungkin kalian kecil dalam hal j...

 • Hakikat Akhirat

  Hakikat Akhirat

  Perlu diketahui bahwa alam akhirat pada hakekatnya adalah satu refleksi dari alam dunia adanya. Segala sesuatu yang sewaktu di dunia nampak sebagai hal yang ruhaniah (misalnya iman dan buah iman, kufu...

Membantu Dengan Do’a

Ada tiga macam cara kita membantu orang lain. Pertama, membantu dengan kekuatan fisik kita sendiri. Kedua, membantu dengan kekuatan harta. Dan yang ketiga, yang tak memerlukan harta dan kekuatan fisik, adalah membantu orang lain dengan doa, yang faedahnya bahkan lebih besar dari yang lainnya. Manusia bisa membantu orang lain dengan ... Read More »

Pelayan Allah

“Dan di antara manusia ada yang menjual dirinya untuk mendapat perkenan Allah. Dan Allah itu Yang Maha belas kasih kepada para hamba.” (Q.S. Al-Baqarah, 2:207). Pelayan Allah adalah dia yang mewakafkan hidupnya di jalan Allah. Dia tahu, bahwa dengan mengurbankan jiwa dan membelanjakan harta di jalan Allah, dia akan mendapatkan ... Read More »

Derita Jihad

Wahai saudaraku yang telah berbaiat dan menjadi pengikut Gerakan ini, semoga Allah mengaruniaimu kekuatan untuk menjalankan berbagai perkara yang diridhaiNya. Hari ini mungkin kalian kecil dalam hal jumlah, dan dipandang dengan penuh kebencian serta kehinaan. Tapi ketahuilah, bahwa saat ini kalian tengah menempuh suatu cobaan. Segala cara akan dilakukan untuk ... Read More »

Ihwal “Tahlil”

Telah berulang kali kunyatakan, janganlah kalian merasa senang dan puas hanya dengan mengaku sebagai muslim dan menjadi pengikrar lafadz “lâ ilâha illallâh”. Orang yang membaca Qur’an Suci pasti paham benar, bahwa Allah Ta’ala tak mungkin berkenan dengan pengakuan-pengakuan yang hanya terbatas pada lisan belaka. Dalam Qur’an Suci tercantum kisah Umat ... Read More »

Hakikat Akhirat

Perlu diketahui bahwa alam akhirat pada hakekatnya adalah satu refleksi dari alam dunia adanya. Segala sesuatu yang sewaktu di dunia nampak sebagai hal yang ruhaniah (misalnya iman dan buah iman, kufur dan akibat kufur), itu semua di alam akhirat akan nampak secara jasmaniah. Allah SWT berfirman: “Barang siapa yang di ... Read More »

Bersetialah pada Tuhan

“Tuhan amatlah setia. Karena itu, kepada mereka yang tetap setia kepadaNya, Dia menampakkan karya-karyaNya yang ajaib.” Sungguh Allah Maha Perkasa dan Maha Kuat. Siapa pun yang berserah diri kepada-Nya dengan sepenuh cinta dan kesetiaan, sekali-kali mereka tak akan disia-siakan. Siapapun yang memiliki rencana jahat dan tujuan nista tiada akan mampu ... Read More »

Hikmah Penderitaan Dalam Kehidupan

Allah melimpahkan penderitaan pada manusia itu bukanlah bermaksud agar manusia memikul penderitaan semata-mata, akan tetapi agar supaya manusia memajukan langkah dan semakin meningkat derajatnya.  Oleh: Hazrat Mirza Ghulam Ahmad | Mujaddid Abad 14 H Dalam kehidupan agama, ada dua macam penderitaan, yakni penderitaan syar’iyyah dan penderitaan samawiyah. Penderitaan syar’iyyah antara ... Read More »