facebooklikebutton.co
Friday, 17 August 2018

BUKU

 • Fathi Islam | Edisi 005 | 2015

  Fathi Islam | Edisi 005 | 2015

  Daftar Isi Tausiah: Ihwal “Tahlil” — Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Artikel: Kecerdasan Berpikir yang Dilandasi Penghayatan Ketuhanan — Fathurrahman Irshad Artikel : Pendidikan Umat...

 • Memahami Ahmadiyah yang Kontroversial

  Memahami Ahmadiyah yang Kontroversial

  Buku ini berusaha mendedahkan segala yang mungkin masih menjadi misteri bagi banyak orang tentang doktrin-doktrin Ahmadiyah. Selain itu, ia juga mengungkap dengan tajam akar dan target gerakan Ahmadiy...

 • Dajjal, Ya’juj dan Ma’juj

  Dajjal, Ya’juj dan Ma’juj

  Judul Buku : Dajjal, Ya’juj dan Ma’juj Penulis : Maulana Muhammad Ali Penerjemah : H. M. Bachroen Penerbit : Darul Kutubil Islamiyah Nabi Suci bersabda: “Wahai manusia! Semenjak Alla...

 • Gerakan Ahmadiyah di Indonesia

  Gerakan Ahmadiyah di Indonesia

  Buku ini mengungkap secara objektif ahmadiyah sebagai pemikiran dan gerakan dalam konteks perkembangan gerakan islam secara keseluruhan di Indonesia. Buku ini tidak dimaksudkan untuk mendukung atau me...

 • Pengertian yang benar tentang Ahmadiyah
 • Fathi Islam | Edisi 001 | 2013

  Fathi Islam | Edisi 001 | 2013

  Kasus kekerasan terhadap Jemaat Ahmadiyah di Indonesia yang muncul dari waktu ke waktu, diakui atau tidak, tetap berdampak terhadap psikologis warga GAI pada umumnya –setidaknya karena kita disangka, ...

 • Fathi Islam | Edisi 002 | 2014

  Fathi Islam | Edisi 002 | 2014

  Pujji syukur ke hadirat Allah Ta’ala. Respon atas terbitnya kembali Fathi Islam amat baik. Antusiasme pembaca, dari warga GAI khususnya maupun yang lain, nyata benar dengan datangnya sumbang saran dan...

 • Dasawindu GAI

  Dasawindu GAI

  Judul Buku Dasawindu Gerakan Ahmadiyah Indonesia (1928-2008) Penulis Dr. H. Nanang Rahmatullah Ibnu Iskandar Ismullah Penerbit Darul Kutubil Islamiyah Cetakan I, November 2008 KEDAULATAN ISAM, atau Ke...

 • Pangkal Perpecahan Ahmadiyah

  Pangkal Perpecahan Ahmadiyah

  Judul Buku : Pangkal Perpecahan Ahmadiyah Judul Asli : Ikhtilâf-i Silsilah-i Ahmadiyyah Penulis : Amir Aziz Al-Azhari bin Abdul Aziz Penerjemah : Yatimin A.S. Penerbit : Pedoman Besar Gerakan Ahmadiya...

 • Mujaddid, Masih, dan Mahdi

  Mujaddid, Masih, dan Mahdi

  Judul Buku: Mujaddid, Masih, dan Mahdi Penulis: Nanang RI Iskandar Penerbit Darul Kutubil Islamiyah Apa yang ada dalam buku ini sesungguhnya adalah sebuah upaya mengulas secara garis besar mengenai ha...

Al-Bayyinah

Maraknya aliran atau golongan baru dalam dunia agama, khususnya Islam, di Indonesia membuat gerah sebagian pihak. Banjir fitnah, tuduh-menuduh, dan klaim kebenaran pun merebak. Aliran yang satu menuduh aliran lain, yang “tak seiman” pandangan akidahnya dengan yang dipegangnya, sebagai aliran yang sesat dan menyesatkan. Majelis Ulama Indonesia (MUI), sebagai lembaga ... Read More »

Barahini Ahmadiyah

Judul Buku : Mukaddimah Barahini Ahmadiyah Penulis : Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Penerjemah : Idris L. Latjuba & H.M. Bachroen Penerbit : Darul Kutubil Islamiyah Tebal Buku : 127 Halaman Terbit : Edisi Revisi, 2010 Dengan runtuhnya kerajaan Monggol di India dan kerajaan-kerajaan Islam lainnya di dunia, runtuh pulalah kekuasaan ... Read More »

Kristianologi Qur’ani

Kristianologi Qur’ani (An-nashraaniyyatul-Qur’aaniyyah) adalah ilmu pengetahuan tentang kekristenan/kristianitas menurut Al-Qur’an, atau Tafsir Tematik (maudlu’i) ayat-ayat Al-Qur’an tentang Kristianitas. Jadi Kristianologi Qur’ani merupakan suatu upaya menjadikan Islam sebagai way of life secara kaffah dalam disiplin ilmu. Kristianologi Qur’ani tidak termasuk dalam Ilmu Perbandingan Agama (Comparative Religion) atau Ilmu Agama (Science of ... Read More »

Dasawindu GAI

Judul Buku Dasawindu Gerakan Ahmadiyah Indonesia (1928-2008) Penulis Dr. H. Nanang Rahmatullah Ibnu Iskandar Ismullah Penerbit Darul Kutubil Islamiyah Cetakan I, November 2008 KEDAULATAN ISAM, atau Kebangkitan Islam dimulai sejak Nabi Muhammad saw di Madinah dan berlangsung hingga selama 300 tahun. Kemudian Islam mengalami masa kemunduran selama 1000 tahun. Dan ... Read More »