Islam Bukan Agama Mati

Islam bukanlah agama mati, yang semua berkahnya telah terhenti dan tidak ada lagi. Keunggulan Islam yaitu, berkahnya selalu ada bersamanya. Islam t

Read More

Nafsu

Rasulullah Muhammad saw. ketika menyambut para sahabat sepulang dari Perang Badar, bersabda, “Selamat datang! Kalian datang dari perjuangan kecil m

Read More

Nafsu

Rasulullah Muhammad saw. ketika menyambut para sahabat sepulang dari Perang Badar, bersabda, “Selamat datang! Kalian datang dari perjuangan kecil m

Read More

Mengapa Kita Berpuasa?

Allah Ta'ala berfirman: "Bulan Ramadhan ialah (bulan) yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan tanda bukti yang tera

Read More

HIKMAH PUASA RAMADHAN

Menurut ajaran Islam, Puasa Ramadhan dimaksudkan untuk melatih disiplin tingkat tinggi bagi jasmani, akhlak dan rohani manusia. Allah Ta’ala berfir

Read More